نظرات زبان آموزان

درباه سیما فاطمی پور

مدرس زبان انگلیسی

مطالب

در آموزش معکوس، آموزش در منزل و تمرین در کلاس انجام می شود.
16
آبان
معرفی تدریس معکوس، مزایا و معایب مهم آن

تدریس معکوس | Flipped Classroom درکلاس درس معکوس، اولین مرحله آموزش توسط دانش آموزان و در منزل انجام می شود. این روش نوعی آموزش ترکیبی است که در آن زبان آموزان باید قبل از کلاس، آموزش ببینند. این آموزش می تواند از طریق یک ویدئو، یادگیری کلمات مربوط به یک درس و یا یادگیری قوانین […]

ارسال شده در: مقالات مدرسان,
12
آبان
مرحله پیش تولید زبانی | Preproduction stage

تعریف مرحله پیش تولید: در این مرحله از یادگیری، زبان آموز هنوز با زبان مقصد کاملا بیگانه است. ممکن است چنین شخصی مدت کوتاهی (بین یک روز تا سه ماه) در معرض این زبان قرار گرفته باشد. ویژگی های مرحله پیش تولید: فرد در این مرحله سعی می کند تا می تواند زبان مقصد را […]

ارسال شده در: مقالات مدرسان,
12
آبان
Stages of second language acquisition

تمام کسانی که زبان دوم یاد می گیرند، مراحل ثابت و مشخصی را به ترتیب طی می کنند. به اعتقاد برخی تئوریسین های یادگیری زبان دوم، (مثلا Piennemann، 2007) مراحل یادگیری زبان دوم در شرایط طبیعی، کاملا منظم و سیستماتیک است.  همانطور که کودکان خزیدن را قبل از راه رفتن یاد می گیرند، ترتیب ساختارهای […]

ارسال شده در: مقالات مدرسان,